A Nendage Shap Nahy
    Allah Mna Bedy Mni Hama Muhabatta.
    Babi To Mane
    Babul e Sereen
    Guly Guly
    He Matlabe Dunya Ent
    Maliri Lewa
    Mani Nama Mager
    Murada Allah Hy Madat Baat
    Pur Kash Dama Ma - Lewa
    Shahbaaz Qalander Lewa Hy
    Shoma Howra Maguware
    Waj Waj Nagara