Halo Halo Kane Chapa Jane (Manzoor Bilal)
    Lala Bayare
    Murada Allah Tara Madat Ba
    Nach Nach
    Nazina Gulien Lala Mah Rang
    Patu Baragi Burwana
    Pulo Yasmeen
    Salok Gulo Pullana
    Salonkan Taje
    Salonke Maroche Lewa He
    Saloonk Sade
    Sare Aape Bare
    Shuma Mubarik
    Shuma Nooda Bishanze
    Shuma Yasmeen