Ae Janikan Samul a Sengar (Zubair Muktar)
    Alla Mani Banuka Biyare
    Dasthe DilaTai HineTikhe
    Hina Hina
    Ispet-E-Jinek
    Janikah Gula Biyareh
    Lasharay Koura
    Mahin Jenekkan Biyare Arusin
    Man Dile Wahisha Kandegey Janan
    Manzilun Door ent Khuda Khair Bekant
    Marchi Banur ent Pari
    Naam Huda Mashallah
    Sareega Sara Kan Wati
    Tahi Waliya
    Wade Tao Sur Kane
    Waliyan Chandene