Chincho Sharab Goh Sangata
    Dukhtar Bandari Biya
    Kasmi Tara Cho Maka
    Mani Yak e Dile Dil Ruba
    Mohabbat Karab e
    Uff Ma Mabata