Baanore marchi kasa
    Babi Halo Salok
    Biaye Biraata Ma
    Kushta Mana Gula
    Lade Laade Go
    Man Pa Muraad-e
    Man tahi gala
    Mani Jani Maka
    Nazena ma nazena
    Shaadano gala bala
    Soreh Galyaarha
    Tara mubarak
    Zari dhoch