Chandene Durana Mara Gaar kah
    Murada Allah Tara Madad Baat
    New Style Lewa
    Rahim Jan Salonke Hy Bichar hy
    Rehman Jan Walah Mani Salonke
    Salonk Kalate Wajaye
    Salonk Mana Doste Dila
    Salonk Mani CHame Chiragh
    Salonk Taara Nazina
    Salonk Tahi Kosha
    Salonk Wajaye
    Sayed Haji Baba
    Shuma Yasmeen Pulana
    Sindhi Patahi Nacha
    Sutka mani Dil 2
    Sutka mani Dil
    Tahi Sorate Zebaya
    Yak-e-Tahi Judai
    Yak-e-Tahi Judai 2