Lota Tahi Niyada Man (Aamir Saleem)
    Mana Dewana Kuta (Ali Khamshan)
    Man Nalota Tara (Nazeer Nadan)
    Tow Ke Rawe Gham (Aslam Showaz)
    Hof Tahi Ranga (Saeed Alam)
    Ho Maliqa Ho Mahjabeen (Wahid Baksh Mehr)
    Kashe Malgora Rande (Obaid Nusrat)
    Rang Tahi Mahsllah (Gulab Umeet)
    Hame Guna e Bus (Sameen Sadiq)
    Jumbara Humra Zoreh (Zubair Mukhtar)
    Tow Parcha Darchene (Mubarik Qazi)
    Cha Vsh e Kapte (Ali Khamshan)