Biya Biya Man Garah (Zakir Jan)
    Hame Mana Yaar (Saleem Sabit)
    Honodh Nabee (Manzoor Bismil)
    Kadi Bewafa Nabeh (Abudllah Rahi)
    Man Ganoko Abdala (Saleem Bazzagh)
    Man Juda Ho Tow Juda (Shakeel Choto)
    Mani Qismat Kadi (Amir Tahi Zai)
    Nigah Riskageh (Aslam Showaz)
    O Bewafa O Matlabi (Shehhuq Mureed)
    Ghamega Sadaga (Saleh Mohd Saleh)
    Tara Dost Darah (Ghafoor Darmulki)
    Toozi Kasam (Riaz Syed)
    Tow Ke Darmulka (Saim Saleh)