Allah Mah Guna Gara
    Biya Nikeh Mah Tahi Wadar e
    Dila Ra Mani Bede Karar
    Dila ra Sahtao Armana
    Madina Hy Yaata
    Man Tahi Banda haya
    Mana Wade Mohammad Yaad Kaye
    Qabool Kante Khuda
    Shukar e Khuda e
    Zirde Arman e Tow Darde Darman