Allah Allah Kana (Saleem Bazag)
    Dil Lotegaye Marcha (Yaar Mohd Sakim)
    Goshdara Mudam (Mujeeb Mujaid)
    har Sahat (Irshad Parwaz)
    Hasty hy Saaze (Murad Sahir)
    Mani Pak-e-Allah (Isaqh Kamosh)
    Murgeh Tahi Namah (Munir Momin)
    Pa Madina (Khalid Shey)
    Payadagana (Razaq Nadir)
    Shape Kadare (Mujeeb Askani)
    Shosdaya Tahi (Manzoor Bismil)
    Zindagi Ha Par (Amjid Rahim)