Do Dazguwara (Inayat Saleem)
    Gham Sachan a Jambar (Shabeer Noor)
    Goshtage Goshta (Ahog Gul)
    Mah Dunya Pareshan Kana (Shaykhan Hamid)
    Yaad e Tara Dil (Saleem Sabit)
    Yak Bare Bewafa (Kayum Sadag)