Ancho Tunega (Zafar Akbar)
    Ho Sitara Sareeg (Mir Nasir Kalmati)
    Hy Wadh Ham Gowazi (Arif Aziz)
    Mani Dosti E Sangat (Mohsin Ameen)
    Maste Lerahe Sarbana (Ustad Lal Baksh Dawoodi) (Duet)
    Qasid Boro Dosta Bogo (Madi Zafar)