Bowane Bas Bowane ( Arif Baloch & Shahjan Dawoodi
    Deema Mani Benend (Shakir Rehman)
    Dil Gereftar Zulfani Daba ( Shakir Rehman
    Dil Gereftar Zulfani Daba Nae ( Shakir Rehman
    Doriya Tai Ga Hamy pem ( Arif Baloch
    Gosha Man Harchi (Arif Baloch)
    Man Nazanta Mehre Gaf ( Arif Baloch
    Mani Dilbre Sammi ( Shahjan Dawoodi
    Mani yake Dile Bs Ma Tra ( Shahjan Dawoodi
    Shaziye Deshtar Ba ( Shahjan Dawoodi