Aleh Janeh (Fareed Faraz)
    Allah Mani Salonk (Fareed Faraz)
    Alo Alo Washe (Ashraf Raza)
    Biya Benazane (Raheel Aziz)
    Daag Data (Fareed Faraz)
    Dil Bazzag e (Yasir Sayad)
    Dost Shota Perdesa (Fareed Faraz)
    Hatali Laal (Ameer Buledi)
    Howe Naseeb (Fareed Faraz)
    Jannat Mani Imrooz e (Ashraf Raza)
    Kulbara (Ashraf Raza)
    Man Nagoshta Tara (Fareed Faraz)
    Man Nishta Jana Laiko (Raheel Aziz)
    Parcha Hoshte Darega (Fareed Faraz)
    Shoke Malgora Tahi (Raheel Aziz)
    Tahi Kagada Wana (Yasir Sayad)