Biya Ke Marchi Tahi (Asim Baloch)
    Biyar Mani Yatana (Asghar Adina)
    Boro Sangat e Halasi (Asim And Asghar)
    Cham Ars o lubma (Asim Baloch)
    Dil Goshe Yal De (Asim Baloch)
    Dil Tara Cheye Biya E Karachi e (Asghar Adina)
    Dilber Man Tow Mani (Asim And Asghar)
    Door Darmulke Wash (Asghar Adina)
    Geta Ishqe Tapa (Asim Baloch)
    Hairat a Fari (Asim Baloch)
    Jane Roh Zard o Bega (Asim Baloch)
    Koor o Zaheer a (Asghar Adina)
    Man Che Bogosha (Asim Baloch)
    Man Yaata Sochana (Asghar Adina)
    Man Zana Tara Nokeh (Asghar Adina)
    Na Tow Haal e Rawan De (Asghar Adina)
    Nazant Ke Gul Kaye (Asghar Adina)
    Nisha Kuta Dile Taba (Asim And Asghar)
    Shap Ma Chama Borinta (Asghar Adina)
    Tara Yaad Be Nabe (Asim Baloch)
    Turbat e Rah Sak dere (Asim And Asghar)
    Washe ba Ya Dardo Molom (Asim Baloch)
    Ya Allah Ram Beka (Asim Baloch)