Bedar Gaph a Dile Ga
    Biya Kumar e Dilber a
    Biya Mano Tow Dost Dilber
    Biya Tahi Rah a
    Charda He Drapshok e Mah
    Diber Dilber
    Door Maro Mana Saak Zaheer Ka
    Man Jane Patow Azaba
    Mani Tow Humsafar
    Rast Goshta
    Roch Shap Wadarega
    Sahte Yaal Nada Singara
    Tahi Man Dosti a Dilber
    Tow Mana Parcha Yala Ko