Chare Duz Chame Mana
    Chincho Bradar e Mashallah
    Door a Cha Tahi Shara
    Haal e Bedeh Showamen a
    Hoo jani Mana Dila Dar Maka
    Hy Wad Bewafa Butee
    Ich Raaz Nadari Dapa
    Kaptaga Doora
    Katelen Deedagah Maye
    Nalota Jannat e Bagh o Bahara
    Proshta Dil Chor Choor
    Sanga Pad Nachare
    Sangati Kaar e Naye
    Sar Shape Kosha
    Tow Mana Yal Dat