Aga Ashique Man Hy
    Biya Biya Janeh Chabara
    Derakege Zoh Dila Doshi
    Gereta Gereta Shapa
    Ho Janeh Sailo
    Ho Matlabi Ho Bewafa
    Juda Bute Shote Dilber
    Kamu Sabar Bekan Tahi
    Man Nenda Hewaka
    Man Parandoshi Shapa
    Mana Dila Bedeh
    Nazina Man Wati Salonka
    Pada Biya Jani
    Wab Naye Chamana
    Yaar Mabo Zaar Maro