Afsoos Kane Baaz
    Biya Bebar Faigam a Kapoot
    Chone Janik e Mara Nache
    Dilber Mani Mah e Pari
    Iskuta Parandoshi
    Man Nazan E Wad
    Ritkage Arsa
    Tahi Banoori Shaam
    Zilim a Nayela Idda