Bebar Mana Moula Mani
    Goh Katele Chama
    Goh Tow Dosti Nabe
    Ha Dilbari e Mah e Fari
    Just Makan Shaman
    Kadah Sargere Bazare
    Magre Nadan
    Mana Tanaa Maka
    Marcha Rawa Darmulka
    Marchi Chone Begaye
    Nazi Goh Barage
    Nindag Darmulk Nabe
    Tow Bewafa e Man Kadi
    Tow Kuja Murtage