Chamani Abar Mana Be
    Darmulke Driveri
    Fari Biya Man Tow Rawa
    Fari Yal Dat Gule Jaho
    Gowazne Zind Mani Bewafa
    Humra Goh Dazguwara
    Mana Chutti Bedeh
    Nazi Mani Tahi
    Saba Mani Naseeb a
    Sangat Man Tahi Kapa
    Sharang Tahi Judai
    Shota Turbat a Man