Behal e Pak a Mani Haala
    Cham Kumar e Gul
    Dost o Yaari Kane
    Gosh Bedar Dastan e
    Gul Cheya Inchoke Gaph a
    Hame Abar Dasta Dila
    Ho Bewafa Ho Matlabi
    Hoo Jane Sharang
    Hy Roch e Ham Hama
    Koh e Murad Koh e Murad
    Made Anche Dard e
    Man Chincho Shadana
    Man Nazant e Zamanag
    Marech Trongal e Arsa
    Nalota Man Melkato Mala
    Talwasi Dil Pa Banook e Mahr a
    Yak Dilber e Ke Asty
    Zaheer Mana Naila Nendaga