Cheya Betageh
    Chone Zalim e Wade Hy
    Deh e Yaata Manara Zurta
    Ho Bewafa e Dost
    Jahan e Ranjo Ghama
    Kas pa kas Naye idda
    Lade lade ladego
    Man Nenda Be Tawari a
    Mani Tranago Hayala Naye
    Mohsaami Docha Dila
    Naaz Maka Mani Naazani Banook
    Saki Do Pack Sharab a
    Tara Cha Seestaga
    Tow Badal Butage
    Tow Boro Bewafa
    Zaar e Pari Rang