Dar Pa Dar Man Hairan a
    Darde Mistager e Haal e
    Haal e Shegeta Tahi Nama
    Hao Are Dunya
    Man Pareshan o Pardesa Nenda
    Shar Data Mana Nama
    Soda Jata Man Sah o Sare
    Taleh Janik Cham Kumar
    Tara Banoor e Wada
    Tow Bash e Dama Wan