Birath Cha Birata
    Bisingar Tow Wata
    Chap Jah Goh Humrasa
    Mani Deedagani Tah e
    Maye Naseeb a Nabot
    Najant e Allah Mani Qismat
    Pareshan Pareshan
    Pull Jan Tow Mani Sahe
    Tow Pa Johar Badani Humra
    Wafa e Damun
    Wata Tow Zaar Kane
    Zindagi Mardume