Begende Arkas Tahi Chama
    Biya Biya Mani Dilber
    Biya Biya O Dile Dunya
    Dila Yaad Kaye Beka
    Dildari a Ha Dilber a
    Gulabi Runt Tahi
    Hanul Mani Chamani Noor
    Ho Allah Hama Rocha
    Samo Mani Chamani Noor
    Tow Bewafa e Boro
    Wat Wati Dunya e Tah Washa
    Wata Muswak Pan Singar