Allah Tahi Nigheban (AB Dost)
    Dar Cheta Man Tara (Zubair Rahim Kolwai)
    Darmulke Dorya (Sadam Zabad)
    Dil Tahi Judai e (Murad Shakir)
    Hey Chone Zindagi e (Abdur Rehman Sagar)
    Kaye Goshe Darndeh e (Haleem Dad)
    Man Cho Majnu a (Muneer Munal)
    Na Tow Kut Daga (Ghuram Dad)
    Pull Kando Nughra (Elai Baksh Mureed)
    Shair e Banda (Shahnawaz Sagar)