Biya Biya Naaz Mani Jani (Sagheer Naaz Safrzai)
    Dil Dagai Maka Bewafai Maka (Meer Jan Awarani)
    Dili Tahi Deewanaga (Hasil Deedag)
    Dost Baye Hanul (Sabarullah Shakir Shah)
    DMah Kaptaga Darmulka (Shakar Naaz)
    Man Nestaga Darmulka (Javeed Deedag)
    Sindhi Janik Biya (Inayat Gul)
    Tow Wati Hussin Sara (Sabir Noor)