Abo Reh Babi Miratah
    Be Wafa Matlabi
    Cha Laj Bare Zamanagah
    Da'a Kad Mana Pao Deye
    Dah Ke Asta Tahi Nam'a
    Deedagh Shantol
    Girdokeh Deem'o Shok Balada
    Har Wada Gowastagah
    Hy Shara Shanzita Haora
    Mani Zirde Murad'o
    Pa Watan Jang Beh
    Rawan'a Anche Giyabane
    Tow Deer Makan Jani
    Tow Talwase Paman
    Vsh'e Mohsom Sachaan'e