App Sheshag Leka
    Bele Man Sharabi
    Biya Jam baye Kadah
    Dunya Man Dast Band a
    Haak O Jas Naseeb a Nest
    Jane Man Tow Maka Bewafai
    Just Maka Kas Pa Huda Mara
    Kapoot a Greeta
    Kashe Mana Dila Cheya
    Kuja e Tow Kuja Man
    Mani Haal e Maka Justa
    Mani Zindagi Barbad e
    Toba Mani Dile Haala
    Tow Magre Chama Wati Ga
    Wahag e Gaare Musafir
    Yaat Kaye Mana