Biya Ke Patow Man Rahchara
    Chincho Door o Dara Boro Mardum
    Cho Kana Zaheere Baaz a
    Dil Gala Bali Cho Bulbul
    Hame Bus Muhkil e Dunya
    Hoor Bogwari Noodh Beshanza
    Ishqa Tahi Sutkaga
    Kapoot Bali Tow Mulka
    Khuda Shahid Ent
    Mana Che Zamanag Aga Dilgeerani
    Mani Dilo Jaan e Tow
    Mohsami Hoora Biya Dam e
    Na Tow Bewafa Hey
    Saaz Ani Tawar Ent
    Tow Mani Dost
    Tow Maro Door
    Zind Gham War Mabate
    Zindagi e Saal Gowasta