Allah Mani Salonk Laal e
    Dool o Surna o Sooroz
    Goh Goware Haar a Man
    Gon De Dalio Dali
    Hiniya Biyare Soor o Anar e
    Laal Mani Banoor Ent
    Lade Lade Goh
    Nazeena Mantara Nazeena
    Sar Aape Baran Aap Maen
    Sehro Pullani Saloonk Mani