Cheeze Roche (Polan Sabir)
    Chincho Beriya (Irshad Parwaz)
    Ha Gulaba Rakah (Razzaq Nadir)
    Hey Gada e Badshahe (Zamin Murad)
    Mah o Tow Kasane Te (Aktar Mehmood)
    Nigare Zindage (Mubarik Qazi)
    Pache Mah Arjah (Hasiqh Mehmood)
    Patow Bahet (Muneer Momin)
    Rah e Sar gera (D Kap Deedag)
    Roke Chiragh e (Balach Bali)
    Sangeen e Geeraka (Mubarik Qazi)