Baragh Mani Baragh Mani
    Biya Biya Mani Gramul
    Boro Qasid Bogosh
    Bulbul Nala Ghosha
    Dard Wara Wati Rozgar Bedeh
    Dil Satar Dardegh Be
    Dil-o-Data Tara Tow Bizan'e
    Dost Mani Ye Zare
    Mani Harwa Hy Taheer
    Qasid'e Haala Man Gala Bala
    Rawa Man Bagh Zirbanda
    Roch-o-Shap Girwa
    Tara Cham Dila Dara
    Tara Dard Nazana Chinco
    Vsh'e Sameen Sube
    Yak Miskeh Ha Begaye'a