Biya Ho Mani Maheliqa (Akram Deedag)
    Malkamoot Mara Yaad (Tahir Hamraz)