Zabad Deedag Volume 02
    Bus Chaar Pasa Hoor Bebe (Ali Jan Dad)
    Chal Cho Shape Naba Biya (Basheer Beedar)
    Cheya Cho Talwase Bogosh (Shey Karar)
    Ganook e Naya (Obaid Nusrat)
    Hey Dunya Anche Dunya e (Zabad Deedag)
    Huda Shanzeta Gohare (Waqas Umrani)
    Ke Mani Qismat e (Noor Basham)
    Kohsari Drachke (Khalid Tagrani)
    Lade Lade (Lateef Abid)
    Mani Dil Talwasi (Farhad Sadiq)
    Maye Wati Manzil e (Isaqh Kamosh)
    Shosta Shap Mah (Huda Baksh Sajjad)
    Tahi Wafa Ha Mana (Rafiq Yaqoob Zamurani)
    Tow Cha Drosta (Noor Islam Noor)
    Wash Atk Nakanty (Ghapoor Darmulki)