Chest Jagar Tape Pada (Mukhtar Wahag)
    Dardo Ghama Tahi Proshtaga (Shokat Atta)
    Dast e Hinni Tahi Mani (Saif Dehani)
    Dushmin a Kare Maye (Sajid Sohail)
    Gonge Qoum e Zuban (Murad Shakir)
    Guli Beradar e Marochi (Zubair Shakir)
    Ich Maka Khuda Mara (Zameer Zemal)
    Karane Gowasta Tara (Haneef Sheer)
    Kasam Warto Wata (Badar Askani)
    Mani Banook e Dazgowara (Mukhtar Wahag)
    Nagege Wadh o Halata (Dad Kashafi)
    Perdesa Shote Tahi (Khalid Samee)
    Tahi Judai a Che Rand (Waseem Hasrat)
    Zana Darde Dila Maye (Mukhtar Wahag)
    Zigri Mullah a Shote Tow (Mukhtar Wahag)