Bebet Goh Mahgul a
    Bewafa Wafa Hani
    Biya Biya Fari Me Metaga
    Chon Be Tahi Dapa
    Dile Gaph Dara Ko
    Ghameeg e Mani Dil
    Hy Butakage Mah a
    Imroz Goshe Qayamat e
    Imroz Namerane
    Ishqh a Jahan e Abad e
    Kane Tow Ishara
    Mahekan Marda Goh Washe
    Mana Sangat Tara Dazguwar
    Mullah Bichar Ketab a
    Na Man Bewafa Haya
    Nazan Man Wati Dila
    Tow Hey Dunya e Tah
    Zulfani Tahi