Ale Janiko Biya Rawa
    Allah Mani Lala Kuje
    Bakt o Naseeb e kara
    Barag Biya Mani
    Biya e Gwadera Bulbul
    Chakara Share Gali a
    Darde Mana Yake Habar
    Dukhtar a Iran e Gule
    Encho Dori Nakazi
    Idda Mahr e Kadar Neste
    Jane Tow Soor Ko
    lade Lade
    Man Ganooka nu Dil Parishane
    Man Gowadari Tow Musqati
    Sar Ger Jane O Bahraini
    Tahi Banoori e Gaph e Maye Shara
    Tow Banook e Mari e
    Uff Ma Mabata