Allah Bikan Kahir (Salam Hammal)
    Darde Dila Data (Rasheed Farqeer)
    Dil Gulabe Pule (Syed Zahid Shah)
    GOh Tow Mani DIl (Akram Pardar)
    Gul Zameen Zinda (Fazal Hayat)
    Haira Haira Nishtago (Gul Khan Naseer)
    Ishq Aga Vshe (Saleem Sabit)
    Kapoota Banzula (Zubair Mukhtar)
    Lilo Lel Mani (Khalid Ars)
    Mani Hamalo Je Mani (Amjid Raheem)
    Nista Dara Cham Kumar (Saleh Mohd Saleh)
    Polang Proshe (Manzoor Bismil)
    Sar Shapa Doshi (Ata Bohir)
    Tahi Tranagh (Mubarik Qazi)