Bale Mahr e Tahi Manzil (Shey Huq Sharap)
    Bele Tow Bewafa E (Mashood Wafa)
    Bus Ka Kapoot Koko Maka (Hamid Ali Rind)
    Cham Sormag O Balad (Lateef Abid)
    Chama Pach Gept Kaya (Imran Jan Baloch)
    Dard e Mani Darman e Tow (Sagheer Murad)
    Darmulka Manend Jani (Rashid Bahar)
    Dast Banda Wati (Imran Jan Baloch)
    Doodh o Rasamani Wata (Fazeer Mahr)
    Goh Barag e Balada (Arif Murad)
    Hewage Drachko (Ali Ghanna)
    Man Baleh Hangata (Naseem Ali Jan)
    Mara Naseeb a Yaar Nabu (Abid Shambey)
    Sar Jana Mah Door e (Abid Shambey)
    Tahi Qismat Mani Bari (Gaffar Zakmi)
    Tow kaye Gule Kadani (Dad Baksh Dad)
    Tow Parwa Nadare (Tufail Mahraj)
    Yal Kota Shahire (Ismail Shahid)